VALTAKUNNALLINEN VAIHDE
Palvelemme arkisin klo 8-17:00

Skannaus ja vektorointi

Kuva-/asiakirjaskannaus

 • Skannaustyön pohjana toimivat paperi-, kuultopaperi- tai muovioriginaaleina olevat alkuperäiset dokumentit.
 • Kuvat skannataan tiedostoiksi 1:1 koossa alkuperäisen piirustuksen suhteen ja tallennetaan lukusuuntaisina.
 • Skannattavan värillisen kuvan maksimi medialeveys on 1118 mm ja skannausleveys on 1060 mm. Median paksuus max 15mm.
 • Skannattavan mustavalkoisen median maksimileveys on 1020 mm, kuvan maksimi skannausleveys on 914mm ja maksimipituus on 15 m, median paksuus max 1 mm.
 • Oletustallennusformaatti yli A3-kokoiset TIFF ja alle A3-kokoiset PDF tai sopimuksen mukaan.

Oletusasetukset

 • Värikuvat skannataan max 1200 dpi:n tarkkuudella, oletus 400 dpi TIFF-formaattiin.
 • Mustavalkoiset kuvat skannataan max 400dpi:n tarkkuudella, oletus 400 dpi TIFF-formaattiin.
 • Alle A3-kokoiset kuvat/asiakirjat skannataan asiakirjaskannerilla max 600 dpi, oletus 300 dpi PDF- formaattiin.
 • Max A4-kokoiset kuvat voidaan skannata myös tasoskannerilla max tarkkuudella 1200 dpi.

Tiedostojen käsittely

 • Kuvien suoristus, puhdistus, OCR, metadatan lisääminen, rajaus ym. asiakkaan toiveiden mukaan.

Nimeäminen

 • Lyhyt nimeäminen, Suunnitteluala_Kohde_Piirustusnumero
 • Pitkä nimeäminen, Suunnitteluala_Kohde_piirustusnumero_piirustuslaji_sisältö

Skannatun aineiston toimitus

 • Sähköpostilla
 • Latauslinkki, esimerkiksi tallennus asiakkaan NiiniPlus-projektipankkiin
 • Siirrettävä tallennusmedia

Mikrofilmikorttien skannaus

Oletusasetukset

 • Tarkkuus 200 dpi
 • Kuvat skannataan mustavalkoisina
 • Kuvat skaalataan kuvan tulostussuhteen mukaisesti mahdollisuuksien mukaan.

Arkistoskannauksella saat siirrettyä arkistosi digitaaliseen muotoon, jolloin se mahtuu pieneen tilaan

Arkistoskannauksessa arkiston piirustukset skannataan tiedostoksi 1:1 alkuperäisten kuvien kanssa. Originaalin ulkoasu säilyy skannatussa tiedostossa sellaisenaan.

 • Nimeämme kuvat annetun ohjeen mukaisesti.
 • Tallennamme kuvat omiin kansioihin, jotka on nimetty kunkin kohteen mukaan.
 • Tallennamme tiedostot sovitulla tavalla.

Huoltokirjaskannauksia teemme taloyhtiöille aina kunkin tilaajan ohjeiden mukaisesti.

VEKTOROINTIPALVELUT

Jos paperi- tai muovialkuperäiseen on tarvetta tehdä muutoksia tai halutaan piirtää sähkö- tai LVI-suunnitelmat kuvan päälle, kuva kannattaa vektoroida eli muuttaa vektoriformaattiin. Vektoriformaatit käsittelevät kuvan kaikkia objekteja vektoreina ja niitä on siksi helppo muokata. DWG aukeaa monessa eri CAD-ohjelmassa.

Automaattivektorointi on paras vaihtoehto kun vain osia piirustuksesta halutaan muuttaa

Automaattivektorointi tarkoittaa sitä, että skannattu rasterikuva muutetaan vektoriformaattiin. Lähtökohtana on siis aina jo valmiiksi skannattu kuva. Automaattivektoroitua tiedostoa voidaan käyttää, kun halutaan piirtää sähkösuunnitelmat, etenkin jos pohjaan pitää vielä lisäksi päivittää kohteeseen tehdyt muutokset. Automaattivektorointi on myös käyttökelpoinen, kun vain jokin tietty osa kuvasta pitää korjata, eikä haluta piirtää koko kuvaa uudelleen. Esimerkkinä tästä kerrostaloon tehtävät parvekelasitukset, jolloin vain osa kuvasta halutaan esittää millintarkasti. Paras laatu saadaan hyvälaatuisesta mustavalkoisesta originaalista. Vektoroitu tiedosto tallennetaan DWG- tai DXF-formaattiin.

Teemme myös käsinvektorointeja. Uudelleen käsinpiirretty kuva on laadukas vektoritiedosto. Tasojärjestelmä sopimuksen mukaan.

Ota yhteyttä Sari Honkonen gsm 040 4551 960 tai sari.honkonen@kopioniini.fi